Sport VGT Mechelen

Welkom bij Sport voor Vlaams Gebarentaligen 

Doel

De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de lichamelijke opvoeding, van de sport in het algemeen en van het padel in het bijzonder voor jong en oud.

Sport voor iedereen, doven, slechthorenden en gebarentaligen

Doven & slechthorenden

Sportplezier voor iedereen

ook voor doven, slechthorenden & gebarentaligen


Padel

Padel is een racket- en balsport voor twee spelers of voor paren, waarbij een bal, gelijkend op een tennisbal, met een racket over een net gespeeld dient te worden. Het is een mix van tennis en squash.
Wikipedia

Volg ons ook op Facebook

Meer weten? Mail naar padel@sportvgt.be